Menu

Życiorys Karola Wojtyły ze spisem prac naukowych

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/317/0_26.2/3844_k. 29
Title:
Życiorys Karola Wojtyły ze spisem prac naukowych
Dates:
1959-12-01
1959-12-31
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Życiorys Karola Wojtyły spisany w grudniu 1959 r. (maszynopis, podpisany odręcznie).
Geographical index:
Date:
Make comments