Menu

Zaświadczenie o zatrudnieniu Karola Wojtyły na stanowisku kierownika katedry na KUL-u

Informations
Collection: Wojtyła Karol
Available languages: PL
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/2521/0_2/12947_k. 7
Title:
Zaświadczenie o zatrudnieniu Karola Wojtyły na stanowisku kierownika katedry na KUL-u
Date:
1978-08-08
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Zaświadczenie wydane przez Departament Studiów i Badań Uniwersyteckich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zatrudnieniu Karola Wojtyły na stanowisku kierownika katedry na KUL-u. Podpis odręczny nieczytelny.
Make comments