Menu

Zaświadczenie o przyznaniu Karolowi Wojtyle stopnia naukowego docenta

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/317/0_26.2/3844_k. 1
Title:
Zaświadczenie o przyznaniu Karolowi Wojtyle stopnia naukowego docenta
Date:
1957-11-15
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Zaświadczenie wydane przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną dla Pracowników Nauki o przyznaniu Karolowi Wojtyle stopnia naukowego docenta (odręczny podpis S. Żółkiewskiego).