Menu
Informations
Available languages: PL
Archive description
Transcription
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
ITM I_2007_15
Title:
Wspomnienia Stanisława Jury
Date:
2007-05-03
Size and medium:
2,44 GB; MP4
Creator's name:
Instytut Tertio Millennio
Repository:
Instytut Tertio Millennio
Content:
FILMED AT:
Kraków
RECORDING DURATION:
00:28:35
JOURNALIST:
Krzysztof Tadej
Short biographical note:
Pułkownik Stanisław Jura, urodzony w 1918 roku. Żołnierz 12 płk piechoty w Wadowicach, pilot 304 Dywizjonu Bombowego "Ziemi Śląskiej", w Wielkiej Brytanii.
Od V klasy aż do matury uczył się w Państwowym Gimnazjum im. Marcina Wadowity w Wadowicach, razem z Karolem Wojtyłą.
Summary:
Wspomnienie Lolka jako ucznia gimnazjum w Wadowicach. Zaangażowanie w Sodalicję Mariańską. Zdolności, zainteresowanie teatrem i gra w piłkę Karola Wojtyły. Sytuacja materialna rodziny Wojtyłów. Relacje łączące Karola Wojtyłę z ojcem. Przyjaciele Karola Wojtyły. Wizytacja arcybiskupa Sapiehy w gimnazjum w Wadowicach. Pamięć i zainteresowanie losami swoich kolegów przez Papieża. Spotkania z Karolem Wojtyłą w Krakowie. Skromne urządzenie mieszkania biskupiego. Nieprzywiązywanie wagi do spraw finansowych przez Karola Wojtyłę. Wybór Karola Wojtyły na papieża.