Menu

Wspomnienia prof. Jerzego Kłoczowskiego

Informations
Available languages: PL
Archive description
Transcription
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
ITM I_2007_16
Title:
Wspomnienia prof. Jerzego Kłoczowskiego
Date:
2007-11-23
Size and medium:
2,51 GB; MP4
Creator's name:
Instytut Tertio Millennio
Repository:
Instytut Tertio Millennio
Content:
FILMED AT:
Lublin
RECORDING DURATION:
00:29:26
JOURNALIST:
Piotr Lipski
Short biographical note:
Prof. Jerzy Kłoczowski - ur. w 1924 roku. Żołnierz Armii Krajowej, uczestnik powstania warszawskiego. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i Orderem Orła Białego. Historyk, specjalizujący się m.in. w historii chrześcijaństwa w Polsce, historii Europy Środkowo-Wschodniej. Wieloletni pracownik KUL. Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, członek-założyciel Polskiej Rady Ruchu Europejskiego, przewodniczący Polskiej Komisji Historii Porównawczej Kościołów w Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Komitetu Wspólnego UNESCO i Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych (CISH). Doktor honoris causa paryskiej Sorbony.
Summary:
Sytuacja na KUL w latach 50. Zainteresowanie biskupa krakowskiego historią chrześcijaństwa na ziemiach Małopolski i docenianie znaczenia historii – organizacja seminariów naukowych. Zamknięte seminarium dotyczące św. Stanisława BM – trudności w organizacji (komunizm), dyskusje naukowców. Wykład kard. Wyszyńskiego o tradycjach Rzeczpospolitej.
Opinie Yves Congara o abp. krakowskim w czasie Vaticanum II. Jan Paweł II – człowiek czerpiący z polskiej tradycji i kultury to, co najlepsze.