Menu
Informations
Available languages: PL
Archive description
Transcription
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
ITM I_2007_27
Title:
Wspomnienia Krzysztofa Michalskiego
Date:
2007-08-21
Size and medium:
2,47 GB; MP4
Creator's name:
Instytut Tertio Millennio
Repository:
Instytut Tertio Millennio
Content:
FILMED AT:
Warszawa
RECORDING DURATION:
00:29:00
JOURNALIST:
Krzysztof Mazur
Short biographical note:
Krzysztof Jerzy Michalski - urodzony w 1948 roku w Warszawie. Polski filozof i tłumacz. Uczeń Leszka Kołakowskiego i Jana Patočki, ukończył filozofię w 1969 na Uniwersytecie Warszawskim.
Organizował seminaria naukowe z udziałem Jana Pawła II w Castel Gandlofo.
Summary:
Spotkania w Castel Gandolfo – geneza, uczestnicy, prowadzone dyskusje, zachowanie Jana Pawła II w czasie kolokwiów. Powstanie Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu i wsparcie Papieża. Więź Jana Pawła II z ks. Józefem Tischnerem. Oceny książki Adre Frossarda „Rozmowy z Janme Pawłem II”. Opinia rozmówcy nt. poglądów filozoficznych Papieża. Ks. Dziwisz i zamach na Jana Pawła II w 1981 r.