Menu

Wspólna deklaracja papieża Jana Pawła II I arcybiskupa Aten i całej Grecji Christodoulosa

Informations
Collection: 2001
Available languages: PL
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_3_2001_1061
Title:
Wspólna deklaracja papieża Jana Pawła II I arcybiskupa Aten i całej Grecji Christodoulosa
Date:
2001-05-04
Place:
Ateny
Category:
Grecja, Syria, Malta 2001
Content of the document

My, Papież Jan Paweł II, Biskup Rzymu, i Christodoulos, Arcybiskup Aten i całej Grecji, stojąc przed bemą [podium] Areopagu, z której św. Paweł, wielki Apostoł Narodów, «z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej» (Rz 1, 1), głosił ateńczykom jedynego prawdziwego Boga — Ojca, Syna i Ducha Świętego, i wzywał ich do wiary i pokuty, oświadczamy, co następuje:

1. Dziękujemy Bogu za to, że spotkaliśmy się i rozmawialiśmy ze sobą tutaj, w sławnym mieście Ateny, Prymasowskiej Stolicy Apostolskiego Kościoła Prawosławnego Grecji.

2. Jednym głosem i jednym sercem powtarzamy słowa Apostoła Narodów: «upominam was, bracia, w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście żyli w zgodzie, i by nie było wśród was rozłamów; abyście byli jednego ducha i jednej myśli» (1 Kor 1, 10). Modlimy się, aby cały chrześcijański świat posłuchał tego wezwania, tak aby pokój mógł nadejść dla «tych, (...) co na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa» (1 Kor 1, 2). Potępiamy szerzenie w imię religii wszelkich form przemocy, prozelityzmu i fanatyzmu. Żywimy zwłaszcza przekonanie, że uczciwość, roztropność i znajomość rzeczy winny charakteryzować wszystkie formy kontaktów między chrześcijanami.

3. Zauważamy, że rozwojowi społecznemu i naukowemu człowieka nie towarzyszy głębsza refleksja nad znaczeniem i wartością życia, które na każdym etapie jest darem Bożym, ani też należyte uznanie wyjątkowej godności człowieka jako istoty stworzonej na obraz i podobieństwo Stwórcy. Co więcej, rozwój gospodarczy i techniczny nie jest w równej mierze udziałem całej ludzkości, ale jedynie jej niewielkiej części. Ponadto polepszenie warunków życia nie idzie w parze z otwarciem ludzkich serc na bliźnich, którzy cierpią głód i nagość. Jesteśmy powołani, aby wspólnie dążyć do zwycięstwa sprawiedliwości, nieść pomoc potrzebującym i z oddaniem służyć cierpiącym, pomni na słowa św. Pawła: «Bo królestwo Boże — to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym» (Rz 14, 17).

4. Z bólem obserwujemy, że wojny, masakry, tortury i męczeństwo to straszliwa codzienna rzeczywistość milionów naszych braci. Postanawiamy usilnie zabiegać o zwycięstwo pokoju na całym świecie, o poszanowanie życia i ludzkiej godności, o solidarność z wszystkimi potrzebującymi. Z radością łączymy nasz głos z licznymi głosami na całym świecie, które wyrażają nadzieję, że podczas Igrzysk Olimpijskich, jakie mają się odbyć w Grecji w 2004 r., odżyje starożytna tradycja rozejmu olimpijskiego, wedle której należy przerwać wszelkie wojny oraz położyć kres terroryzmowi i przemocy.

5. Z uwagą i niepokojem śledzimy proces określany mianem globalizacji. Mamy nadzieję, że wyda ona dobre owoce. Chcemy jednak podkreślić, że jej owoce będą szkodliwe, jeśli to, co można by nazwać «globalizacją braterstwa» w Chrystusie nie stanie się rzeczywistością w pełni autentyczną i skuteczną.

6. Cieszymy się z sukcesów i postępów Unii Europejskiej. Zjednoczenie europejskiego świata w ramach jednej struktury politycznej, w której poszczególne narody nie tracą swej świadomości narodowej, tradycji i tożsamości, było celem jej pionierów. Jednakże pojawiająca się dziś tendencja do przekształcania niektórych krajów Europy w państwa świeckie, pozbawione wszelkich odniesień do religii, to przejaw regresu i odrzucenia ich duchowego dziedzictwa. Jesteśmy wezwani do wzmożenia wysiłków, aby zjednoczenie Europy mogło się dokonać. Uczynimy wszystko, co w naszej mocy, ażeby chrześcijańskie korzenie Europy i jej chrześcijańska dusza zachowały się nienaruszone.

Wydając to wspólne oświadczenie, my, Papież Jan Paweł II, Biskup Rzymu, i Christodoulos, Arcybiskup Aten i całej Grecji, wypowiadamy życzenie, aby «drogę naszą utorował sam Bóg, Ojciec nasz, i Pan nasz Jezus! Pan niech pomnoży liczbę naszą i niech spotęguje naszą wzajemną miłość do siebie nawzajem i do wszystkich ludzi; niech serca nasze utwierdzone zostaną jako nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi» (por. 1 Tes 3, 11-13). Amen.

Ateny, na Areopagu, 4 maja 2001 r.