Nauczanie Jana Pawła II

1196
EN | PL
57d733e9-a2a7-4092-a905-881245a3d8be.jpg
Zbiór przedstawia dokumenty papieskie, które powstały w czasie pontyfikatu Jana Pawła II w latach 1978-2005. Został on przeniesiony z Zintegrowanej Bazy Tekstów Papieskich funkcjonujących wcześniej pod adresem nauczaniejp2.pl. Prezentujemy najważniejsze dla nauczania Jana Pawła II dokumenty: wszystkie encykliki i adhortacje apostolskie, większość konstytucji i listów apostolskich. W zbiorze znajdują się również homilie i przemówienia z wybranych pielgrzymek zagranicznych, wypowiedzi z wszystkich Światowych Dni Młodzieży, przemówienia, orędzia, przesłania i listy. Niewielką część z nich można przeczytać tylko w języku angielskim. Zbiór będzie stopniowo powiększany o kolejne opracowane dokumenty.

Teksty zostały opracowane poprzez dodanie słów kluczowych do każdego akapitu. Dokumenty można więc przeszukiwać pod kątem interesujących użytkownika zagadnień, osób, miejsc, dat czy instytucji.
Search in collections: Nauczanie Jana Pawła II

7. Pozostałe przemówienia, homilie, orędzia, przesłania: