Menu

Wniosek Rektoratu KUL-u o nadanie Karolowi Wojtyle tytułu docenta

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/317/0_26.2/3844_k. 21
Title:
Wniosek Rektoratu KUL-u o nadanie Karolowi Wojtyle tytułu docenta
Date:
1956-12-06
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Wniosek Rektoratu KUL-u skierowany do Departamentu Studiów Uniwersyteckich Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego o nadanie Karolowi Wojtyle tytułu docenta (odręczny podpis rektora).