Menu

Wniosek Dziekana Wydziału Filozofii KUL do Senatu KUL o nadanie Wojtyle tytułu docenta

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/317/0_26.2/3844_k. 46
Title:
Wniosek Dziekana Wydziału Filozofii KUL do Senatu KUL o nadanie Wojtyle tytułu docenta
Date:
1956-11-24
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Wniosek Dziekana Wydziału Filozofii KUL do Senatu KUL o nadanie Wojtyle tytułu docenta. Odręczny podpis J. Kalinowskiego.