Menu

Wniosek Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej o nadanie Karolowi Wojtyle tytułu docenta

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/317/0_26.2/3844_k. 20
Title:
Wniosek Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej o nadanie Karolowi Wojtyle tytułu docenta
Date:
1956-07-01
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Wniosek Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej o nadanie Karolowi Wojtyle tytułu docenta, skierowany do Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego. Podpisane przez Ministra (?).