Menu

Wizyta papieska w Wielkiej Brytanii - wymiar ekumeniczny

Informations
Archive description
Minutage
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
PR II_1982_1_524
Owner signature:
22202[ 1 - 1 ]
Title:
Wizyta papieska w Wielkiej Brytanii - wymiar ekumeniczny
Date:
1982-12-25
Size and medium:
41 MB; MP3
Creator's name:
BBC - British Broadcasting Corporation
Repository:
Polskie Radio
Content:
FILMED AT:
b.d.
RECORDING DURATION:
00:17:54
AUTHOR:
Jan Dobrzecki
PRODUCTION:
b.d.
PERFORMERS:
Christopher Hill
Thematic scope:
Rozmowa Jana Dobrzeckiego z Christopherem Hill: wpływ wizyty papieskiej na rozwój dialogu ekumenicznego; spotkania z katolikami i anglikanami; obawy związane z wizytą Jana Pawła II i jego wypowiedziami dotyczącymi katolickiej nauki społecznej; uroczystość w Canterbury; wznowienia prac komisji ds. dialogu katolicko-anglikańskiego; termin osiągnięcia jedności; przeszkody na drodze do ekumenizmu.