VII pielgrzymka Jana Pawła II do Polski - Toruń, 7 czerwca 1999 r. Spotkanie z rektorami szkół wyższych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika [IFL].

Informations
Archive description
Minutage
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: PR II/1999/1/095
Owner signature: 9581/99/I[ 0 - 0 ]
Title: VII pielgrzymka Jana Pawła II do Polski - Toruń, 7 czerwca 1999 r. Spotkanie z rektorami szkół wyższych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika [IFL].
Date: 1999
Size and medium: 146 MB; MP3
Creator's name: Polskie Radio S.A.
Repository: Polskie Radio S.A.
Content:
VII pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Spotkanie Jana Pawła II z rektorami Wyższych Uczelni zgromadzonych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 7 czerwca 1999 r.
FILMED AT:
Toruń
RECORDING DURATION:
01:03:55
AUTHOR:
b.d.
JOURNALIST:
b.d.
Thematic scope:
Oczekiwanie na przybycie Papieża. Przemówienie powitalne rektora UMK w Toruniu. Przemówienie Jana Pawła II, w którym Papież nakreśla rolę nauki i naukowców, zwłaszcza chrześcijan, w perspektywie nowego tysiąclecia. Przekazanie daru przez prof. Aleksandra Koja. Przekazanie odnowionego dyplomy doktorskiego Wydziału Teologicznego UJ. Przedstawienie Konferencji Rektorów. Podziękowania. Muzyka w wykonaniu chóru akademickiego.
SŁOWA KLUCZOWE: Andrzej Koj, Jan Paweł II, Toruń, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Jubileusz JP2, nauka, 1999