Menu

Uzasadnienie wydania przez Wydział do Spraw Wyznań Prezydium Rady Narodowej w m. Krakowie decyzji odmownej w sprawie organizacji Dni Studiów Teologicznych w Krakowie

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.10/57/268/k. 1-3
Title:
Uzasadnienie wydania przez Wydział do Spraw Wyznań Prezydium Rady Narodowej w m. Krakowie decyzji odmownej w sprawie organizacji Dni Studiów Teologicznych w Krakowie
Date:
1959-06-09
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Uzasadnienie Leona Króla wydania przez Wydział do Spraw Wyznań Prezydium Rady Narodowej w m. Krakowie decyzji odmownej w sprawie zgody na organizację Dni Studiów Teologicznych w Krakowie skierowane do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie, z dnia 9.06.1959 r. Do dokumentu załączone dokumenty 2/1587/0/7.10/57/268/4 oraz 2/1587/0/7.10/57/268/5-8. Maszynopis opatrzony klauzulą "Poufne", zawiera odręczne adnotacje oraz podpis.