Menu

Uwagi do spotkania E. Gierka z Prymasem, (brak daty, dokument sprzed I pielgrzymki)

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1354_XI A/1247_75-80
Title:
Uwagi do spotkania E. Gierka z Prymasem, (brak daty, dokument sprzed I pielgrzymki)
Date:
brak
Size and medium:
6 kart; papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Uwagi do spotkania E. Gierka z Prymasem.
Geographical index:
Make comments