Menu

Uwagi do III wizyty Jana Pawła II w Polsce, wydane przez Centrum Studiów Polityki i Propagandy przy Akademii Nauk Społecznych PZPR

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/2899/0_6.9/623_k. 1-26
Title:
Uwagi do III wizyty Jana Pawła II w Polsce, wydane przez Centrum Studiów Polityki i Propagandy przy Akademii Nauk Społecznych PZPR
Date:
?
Size and medium:
26 kart; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Uwagi do III wizyty Jana Pawła II w Polsce wydane przez Centrum Studiów Polityki i Propagandy przy Akademii Nauk Społecznych PZPR. W treści m. in. analiza przemówień papieża w czasie poprzednich wizyt oraz sugestie co do przekazu medialnego z III pielgrzymki. Ponadto, teczka zawiera teksty 26 przemówień Jana Pawła II z III pielgrzymki. Maszynopis.
Geographical index:
Date:
Make comments