Menu

Tygodniowy Biuletyn Specjalny nr 2266.20.V.81

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 35/1267/0/3345/k. 129-156
Title:
Tygodniowy Biuletyn Specjalny nr 2266.20.V.81
Date:
1981-05-21
Size and medium:
29 kart; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Tygodniowy Biuletyn Specjalny nr 2266.20.V.81. Jego treści dotyczy głównie zamachu na Jana Pawła II - zauważa m.in. że konsekwencje polityczne zamachu na papieża przekreśliły wstrzemięźliwość w oficjalnych środkach przekazu w Poslce na tematy związane z Kościołem, w związku z czym Polacy doświadczyli prawdziwej telewizji. Ponadto najwyższe władze państwowe skierowały do papieża depesze, w którym użyły wyrażeia "Wasza Świętobliwość". Ponadto, nawet Trybuna Ludu poinformowała o zamachu na pierwszej stronie. W dalszej części dokumentu zawarty jest tekst pod tytyłem "z czyjego polecenia Mohamed Ali Agca strzelał do Papieża?" Maszynopis bez notatek odręcznych.