Menu

Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 29.04.1983 wydziału organizacyjnego KC PZPR sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 35/1267/0/1273/k. 16
Title:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 29.04.1983 wydziału organizacyjnego KC PZPR sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
Date:
1983-04-29
Size and medium:
1 karta; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 29.04.1983 wydziału organizacyjnego KC PZPR sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Teleks informuje o szkoleniach w wyższych partyjnych szkołach w Kijowie i w Mińsku. Maszynopis bez notatek odręcznych.
Geographical index:
Date:
Make comments