Menu

Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 28.04.1983 na temat aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 35/1267/0/1273/k. 14
Title:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 28.04.1983 na temat aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
Date:
1983-04-28
Size and medium:
1 karta; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Zwiera informację na temat głównych kierunków działalności propagandowych wrogich rozgłośni radiowych w okresie od 26 kwietnia do 25 maja 1983 roku. Informuje między innymi o tym, że rozgłośnie konsekwentnie będą budowały autorytet politycznego podziemia jako jedynej siły mogącej skonsolidować społeczeństwo przeciwko władzy. Ponadto w teleksie zostaje zauważone, że wzrośnie liczbę spekulacji na temat wizyty papieża - czy powinna dojść do skutku. Maszynopis bez notatek odręcznych.