Menu

Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 28.04.1983 na temat aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 35/1267/0/1273/k. 11
Title:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 28.04.1983 na temat aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
Date:
1983-04-28
Size and medium:
1 karta; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleks do sekretarza propagandy KW PZPR, sporządzony w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Teleks informuje o spotkaniu dla lektorów KC z Józefem Czyrkiem - członkiem biura politycznego, sekretarzem KC PZPR. Maszynopis bez notatek odręcznych