Menu

Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 27.04.1983 do sekretarza propagandy KW PZPR, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 35/1267/0/1273/k. 9
Title:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 27.04.1983 do sekretarza propagandy KW PZPR, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
Date:
1983-04-27
Size and medium:
1 karta; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do sekretarza propagandy KW PZPR, sporządzony w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Teleks zawiera informację o projektach programu oszczędnościowego w zakładach pracy. Ponadto informuje, że pomimo nasilenia awanturniczej propagandy ze strony podziemia, wśród załóg panuje atmosfera spokoju i normalnej pracy. Na temat manifestacji trzeciomajowych informuje, że powinny wychodzić z kościołów dlatego może to być okazją do pozyskania kilku :elementów ugodowych" wśród kleru. Maszynopis bez notatek odręcznych.