Menu

Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 27.04.1983 do sekretarza do spraw kultury KW PZPR, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 35/1267/0/1273/k. 10
Title:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 27.04.1983 do sekretarza do spraw kultury KW PZPR, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
Date:
1983-04-27
Size and medium:
1 karta; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do sekretarza do spraw kultury KW PZPR, sporządzony w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Teleks zawiera informacje na temat opublikowania w "Polityce" rozmowy z profesorem Henrykiem Szletyńskim. Profesor w wywiadzie poinformował o swojej inicjatywie na rzecz utworzenia nowej organizacji twórczo-zawodowej ludzi teatru. Maszynopis bez notatek odręcznych.
Geographical index:
Date:
Make comments