Menu

Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 17.06.1983 nt. aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, dotycząca II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 35/1267/0/1273/k. 207
Title:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 17.06.1983 nt. aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, dotycząca II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
Date:
1983-06-17
Size and medium:
1 karta; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 17.06.1983 r. na temat aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, dotycząca II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Teleks nawiązuje do przemówienia papieża. Wystąpienie, chociaż w wielu kwestiach różniło się od stanowiska władz PRL znalazło się potwierdzenie stanowiska Pawła VI na temat trwałości polskich granic na zachodnie i na północy. Odnotowany został także fakt, że rozgłośnie zachodnie kreują wizytę papieża w Polsce na wielką manifestacje. Maszynopis bez notatek odręcznych.