Menu

Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 16.06.1983 nt. aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 35/1267/0/1273/k. 203
Title:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 16.06.1983 nt. aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
Date:
1983-06-16
Size and medium:
1 karta; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 16.06.1983 r. na temat aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. W teleksie zostały przywołane opinie mediów zachodnich na temat pielgrzymki - że odbędzie się ona w bardzo delikatnym kontekście politycznym, ponadto Jan Paweł II powinien być świadom niebezpieczeństw związanych ze swoim przyjazdem. Maszynopis bez notatek odręcznych.