Menu

Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 16.06.1983 nt. aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 35/1267/0/1273/k. 200
Title:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 16.06.1983 nt. aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
Date:
1983-06-16
Size and medium:
1 karta; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 16.06.1983 r. na temat aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. W teleksie zostaje zauważone, że dyskusja wokół pielgrzymki Jana Pawła II do Polski nasila się, jednak w załogach pracowniczych odbywa się z poszanowaniem obowiązku. Ponadto opinie na temat wizyty są zróżnicowane. Maszynopis bez notatek odręcznych.