Menu

Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 15.06.1983 nt. aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 35/1267/0/1273/k. 195
Title:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 15.06.1983 nt. aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
Date:
1983-06-15
Size and medium:
1 karta; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 15.06.1983 r. na temat aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Teleks informuje między innymi o nasilającej się dyskusji wokół zbliżającej się pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Ponadto pielgrzymka jest przedmiotem różnorodnych wystąpień kleru Maszynopis bez notatek odręcznych.