Menu

Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 12.05.1983 nt. artykułu w austraickim miesięczniku Kritisches Christianum

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 35/1267/0/1273/k. 81
Title:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 12.05.1983 nt. artykułu w austraickim miesięczniku Kritisches Christianum
Date:
1983-05-12
Size and medium:
1 karta; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 12.05.1983 r. na temat artykułu w austriackim miesięczniku Kritisches Christianum pt. "przed drugą wizyta papieża w Polsce"; "sceptyka w watykanie - Wałęsa krytykuje Kościół" sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. W teleksie przywołana została cała treść artykułu, w którym mowa, że zaangażowanie Jana Pawła II w sprawy Ojczyzny budzi kontrowersje. Maszynopis z notatkami odręcznymi.