Menu

Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 11.05.1983 nt. aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 35/1267/0/1273/k. 72
Title:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 11.05.1983 nt. aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
Date:
1983-05-11
Size and medium:
1 karta; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 11.05.1983 r. na temat aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Teleks informuje między innymi o przypadkach wrogiej działalności politycznej - podczas uroczystości związanej z poświęceniem pomnika prymasa Wyszyńskiego w Prudniku ludzie wznosili okrzyki "Solidarność" i wznosili palce na kształt litery "V" Maszynopis bez notatek odręcznych.