Menu

Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 05.05.1983 na temat aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 35/1267/0/1273/k. 44
Title:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 05.05.1983 na temat aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
Date:
1983-05-05
Size and medium:
1 karta; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna na temat aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Teleks zawiera informację o przebiegu obchodów upamiętniających konstytucję 3 maja, o przebiegu propagandowej akcji podziemia oraz o wypadkach po nabożeństwach w poszczególnych miastach. Maszynopis bez notatek odręcznych.