Menu

Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 04.05.1983 na temat seminariów dla lektorów komitetów wojewódzkich, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 35/1267/0/1273/k. 43
Title:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 04.05.1983 na temat seminariów dla lektorów komitetów wojewódzkich, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
Date:
1983-05-04
Size and medium:
1 karta; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 4.05.1983 r. na temat seminariów dla lektorów komitetów wojewódzkich, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Tematem seminarium było m.in. znaczenie dialogu państwo-kościół dla stabilizacji sytuacji wewnętrznej w kraju. Maszynopis bez notatek odręcznych.