Menu

Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 03.05.1983 na temat aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 35/1267/0/1273/k. 36
Title:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 03.05.1983 na temat aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
Date:
1983-05-03
Size and medium:
1 karta; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 3.05.1983 r. na temat aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Teleks zawiera informację o tym, że głównym tematem zainteresowania społecznego jest przebieg uroczystości pierwszomajowych, informuje także o przepadkach zakłócania obchodów. Maszynopis bez notatek odręcznych.