Menu

Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 02.05.1983, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 35/1267/0/1273/k. 29
Title:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 02.05.1983, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
Date:
1983-05-02
Size and medium:
1 karta; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 2.05.1983 r. sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Teleks zawiera informację na temat całodniowego seminarium dla lektorów komitetów wojewódzkich. Maszynopis bez notatek odręcznych
Geographical index:
Date:
Make comments