Menu

Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 02.05.1983 na temat przebiegu obchodów święta pracy w kraju, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 35/1267/0/1273/k. 27
Title:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 02.05.1983 na temat przebiegu obchodów święta pracy w kraju, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
Date:
1983-05-02
Size and medium:
1 karta; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 2.05.1983 r. na temat przebiegu obchodów święta pracy w kraju, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. W teleksie zawarta została ocena obchodów święta pracy oraz szczegółowa charakterystyka jego przebiegu - w Lublinie po mszy 1500 udało się na pochód podczas którego wnoszono okrzyki "Solidarność". Maszynopis bez notatek odręcznych.