Menu

Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 01.05.1983 na temat inspiracji iinstruktarzy przekazywanych do Polski przez zachodnie rozgłośnie dywersyjne w dniach 25-30 kwietnia 1983 roku, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 35/1267/0/1273/k. 24
Title:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 01.05.1983 na temat inspiracji iinstruktarzy przekazywanych do Polski przez zachodnie rozgłośnie dywersyjne w dniach 25-30 kwietnia 1983 roku, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
Date:
1983-05-01
Size and medium:
1 karta; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 01.05.1983 na temat inspiracji i instruktarzy przekazywanych do Polski przez zachodnie rozgłośnie dywersyjne w dniach 25-30 kwietnia 1983 roku, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. W teleksie poruszony został między innymi zbliżającej się pielgrzymki do Polski w związku z którą rozgłośnie zachodnie dążą do politycznego zaktywizowania opozycji na wsi. maszynopis bez notatek odręcznych.