Menu

Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do sekretarza propagandy KW PZPR od Wydziału Informacyjnego KC PZPR nt. światowego spotkania sił społecznych w Pradze z dnia 26.05.1983, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 35/1267/0/1273/k. 130
Title:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do sekretarza propagandy KW PZPR od Wydziału Informacyjnego KC PZPR nt. światowego spotkania sił społecznych w Pradze z dnia 26.05.1983, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
Date:
1983-05-26
Size and medium:
1 karta; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do sekretarza propagandy KW PZPR od Wydziału Informacyjnego KC PZPR na temat światowego spotkania sił społecznych w Pradze z dnia 26 maja 1983 roku, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Teleks informuje o celach zgromadzenia oraz o przygotowywanym specjalnie biuletynie na temat spotkania. Maszynopis bez notatek odręcznych.