Menu

Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do sekretarza propagandy KW PZPR od Wydziału Informacyjnego KC PZPR nt. inspiracji i instruktarzu przekazywanych do Polski przez zachodnie rozgłośnie radiowe z dnia 30.05.1983 roku, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 35/1267/0/1273/k. 142
Title:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do sekretarza propagandy KW PZPR od Wydziału Informacyjnego KC PZPR nt. inspiracji i instruktarzu przekazywanych do Polski przez zachodnie rozgłośnie radiowe z dnia 30.05.1983 roku, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
Date:
1983-05-30
Size and medium:
1 karta; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do sekretarza propagandy KW PZPR od Wydziału Informacyjnego KC PZPR na temat inspiracji i instruktarzu przekazywanych do Polski przez zachodnie rozgłośnie radiowe z dnia 30 maja 1983 roku, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Teleks informuje że rozgłośnie zachodnie zwiększają nacisk propagandowy w sprawach Kościoła i wizyty papieża. Maszynopis bez notatek odręcznych.