Menu

Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do sekretarza propagandy KW PZPR od Wydziału Informacji KC PZPR nt. zagranicznych środków masowego przekazu z dnia 19.06.1983, dotycząca II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 35/1267/0/1273/k. 219
Title:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do sekretarza propagandy KW PZPR od Wydziału Informacji KC PZPR nt. zagranicznych środków masowego przekazu z dnia 19.06.1983, dotycząca II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
Date:
1983-06-19
Size and medium:
1 karta; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do sekretarza propagandy KW PZPR od Wydziału Informacji KC PZPR na temat zagranicznych środków masowego przekazu z dnia 19 czerwca 1983 roku, dotycząca II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. W teleksie pada informacja że zagraniczne rozgłośnie kreują wokół wizyty Jana Pawła II do Polsce sztuczną sensację, doszukują się różnorodnych podtekstów. maszynopis z licznymi podkreśleniami.