Menu

Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do pierwszego sekretarza KW PZPR od Wydziału Organizacyjnego KC PZPR z dnia 18.06.1983 roku, dotycząca II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 35/1267/0/1273/k. 211
Title:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do pierwszego sekretarza KW PZPR od Wydziału Organizacyjnego KC PZPR z dnia 18.06.1983 roku, dotycząca II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
Date:
1983-06-18
Size and medium:
1 karta; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do pierwszego sekretarza KW PZPR od Wydziału Organizacyjnego KC PZPR z dnia 18 czerwca 1983 roku, dotycząca II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. W teleksie poruszona zostaje wizyta papieża w Niepokalanowie i w Warszawie. Zwrócona zostaje uwaga na fakt, że ludzie wznoszą palce ułożone na kształt litery "V" oraz dopuszczono się licznych wybryków chuligańskich. Maszynopis z licznymi podkreśleniami.