Menu

Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do pierwszego sekretarza KW PZPR od Wydziału Organizacyjnego KC PZPR nt. aktualnej sytuacji społeczno-politycznej z dnia 31.05.1983, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 35/1267/0/1273/k. 143
Title:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do pierwszego sekretarza KW PZPR od Wydziału Organizacyjnego KC PZPR nt. aktualnej sytuacji społeczno-politycznej z dnia 31.05.1983, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
Date:
1983-05-31
Size and medium:
1 karta; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do pierwszego sekretarza KW PZPR od Wydziału Organizacyjnego KC PZPR na temat aktualnej sytuacji społeczno-politycznej z dnia 31 maja 1983 roku, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Teleks informuje, że podczas dorocznego kościelnego zjazdu mężczyzn w Piekarach śląskich zatrzymano kilkuosobową grupę z transparentami solidarności. Maszynopis bez notatek odręcznych.