Menu

Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do pierwszego sekretarza KW PZPR od Wydziału Organizacyjnego KC PZPR nt. aktualnej sytuacji społeczno-politycznej z dnia 21.04.1983, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 35/1267/0/1273/k. 147
Title:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do pierwszego sekretarza KW PZPR od Wydziału Organizacyjnego KC PZPR nt. aktualnej sytuacji społeczno-politycznej z dnia 21.04.1983, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
Date:
1983-04-21
Size and medium:
1 karta; dokument
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do pierwszego sekretarza KW PZPR od Wydziału Organizacyjnego KC PZPR na temat aktualnej sytuacji społeczno-politycznej z dnia 21 kwietnia 1983 roku, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Teleks zawiea informację na temat ujawnienia ulotki zawaierającej instrukcję postępowania w czasie wizyty papieża. Maszynopis bez notatek odręcznych.