Menu

Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do pierwszego sekretarza KW PZPR od Wydziału Informacyjnego KC PZPR z dnia 18.06.1983 roku, dotycząca II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 35/1267/0/1273/k. 212
Title:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do pierwszego sekretarza KW PZPR od Wydziału Informacyjnego KC PZPR z dnia 18.06.1983 roku, dotycząca II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
Date:
1983-06-18
Size and medium:
1 karta; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do pierwszego sekretarza KW PZPR od Wydziału Organizacyjnego KC PZPR z dnia 18 czerwca 1983 roku, dotycząca II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. W teleksie poruszona została sprawa homilii wygłoszonej przez papieża na stadionie X lecia, która stanowiła "propagandową wykładnię polityczną" stanowiska Watykanu w stosunku do Polski. Maszynopis bez notatek odręcznych