Menu

Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do pierwszego sekretarza KW PZPR od Wydziału Informacyjnego KC PZPR nt. aktualnej sytuacji społeczno-politycznej z dnia 23.05.1983, dotycząca II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 35/1267/0/1273/k. 122
Title:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do pierwszego sekretarza KW PZPR od Wydziału Informacyjnego KC PZPR nt. aktualnej sytuacji społeczno-politycznej z dnia 23.05.1983, dotycząca II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
Date:
1983-05-23
Size and medium:
1 karta; dokument
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do pierwszego sekretarza KW PZPR od Wydziału Informacyjnego KC PZPR na temat aktualnej sytuacji społeczno-politycznej z dnia 23 maja 1983 roku, dotycząca II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Teleks informuje o tym, że w związku ze zbliżającą się pielgrzymką Jana Pawła Ii do Polski zdążają się nieodpowiedzialne zachowania wśród kleru, Maszynopis bez notatek odręcznych.