Menu

Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do pierwszego sekretarza KW PZPR od Wydziału Informacyjnego KC PZPR nt. aktualnej sytuacji społeczno-politycznej z dnia 20.06.1983, dotycząca II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 35/1267/0/1273/k. 227
Title:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do pierwszego sekretarza KW PZPR od Wydziału Informacyjnego KC PZPR nt. aktualnej sytuacji społeczno-politycznej z dnia 20.06.1983, dotycząca II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
Date:
1983-06-20
Size and medium:
1 karta; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do sekretarza propagandy KW PZPR od Wydziału Organizacyjnego KC PZPR z dnia 20 czerwca 1983 roku, dotycząca II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Teleks dotyczy reakcji władz na homilię Jana Pawła II wygłoszoną podczas spotkania w Częstochowie. W związku z przemówieniem papieża władze PRL złożyły notę protestacyjną do polskiego episkopatu. Ponadto wyrażona została dezaprobata w związku z brakiem reakcji Kościoła na przemówienie papieża. Maszynopis bez notatek odręcznych.