Menu

Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do pierwszego sekretarza KW PZPR od Wydziału Informacyjnego KC PZPR nt. aktualnej sytuacji społeczno-politycznej z dnia 19.06.1983, dotycząca II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 35/1267/0/1273/k. 217
Title:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do pierwszego sekretarza KW PZPR od Wydziału Informacyjnego KC PZPR nt. aktualnej sytuacji społeczno-politycznej z dnia 19.06.1983, dotycząca II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
Date:
1983-06-19
Size and medium:
1 karta; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do pierwszego sekretarza KW PZPR od Wydziału Informacyjnego KC PZPR na temat aktualnej sytuacji społeczno-politycznej z dnia 19 czerwca 1983 roku, dotycząca II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Teleks informuje, że w dalszym ciągu szeroko komentowane jest spotkanie papieża z władzami w Belwederze, oraz że dominuje przekonanie że spotkanie było potrzebne i pożyteczne. Odnotowany został także fakt że papież w trakcie swojej homilii na temat martyrologii narodu polskiego ani razu nie użył słów "hitlerowcy" lub "Niemcy. Maszynopis bez notatek odręcznych.