Menu

Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do pierwszego sekretarza KW PZPR od Wydziału Informacyjnego KC PZPR nt. aktualnej sytuacji społeczno-politycznej z dnia 19.06.1983, dotycząca II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 35/1267/0/1273/k. 215
Title:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do pierwszego sekretarza KW PZPR od Wydziału Informacyjnego KC PZPR nt. aktualnej sytuacji społeczno-politycznej z dnia 19.06.1983, dotycząca II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
Date:
1983-06-19
Size and medium:
1 karta; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do pierwszego sekretarza KW PZPR od Wydziału Informacyjnego KC PZPR na temat aktualnej sytuacji społeczno-politycznej z dnia 19 czerwca 1983 roku, dotycząca II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Teleks informuje, że nadal utrzymuje się zainteresowanie spotkaniem papieża z władzami w Belwederze; wysoko oceniane jest przemówienie Wojciecha Jaruzelskiego. Wyrażone zostaje także przypuszczenie że polityczne przemówienie papieża na stadionie X lecia wzmocni opozycje antykomunistyczną. Maszynopis z podkreśleniami.