Menu

Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do pierwszego sekretarza KW PZPR od Wydziału Informacyjnego KC PZPR nt. aktualnej sytuacji społeczno-politycznej z dnia 18.06.1983 roku, dotycząca II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 35/1267/0/1273/k. 214
Title:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do pierwszego sekretarza KW PZPR od Wydziału Informacyjnego KC PZPR nt. aktualnej sytuacji społeczno-politycznej z dnia 18.06.1983 roku, dotycząca II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
Date:
1983-06-18
Size and medium:
1 karta; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do pierwszego sekretarza KW PZPR od Wydziału Organizacyjnego KC PZPR na temat aktualnej sytuacji społeczno-politycznej z dnia 18 czerwca 1983 roku, dotycząca II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. W teleksie zawarta jest informacja że wśród aktywu partyjnego, ludzi związanych z PRON szeroko komentowane jest spotkanie papieża z władzami ludowymi. Ponadto pada informacja, że Lech Wałęsa wraz z rodziną zostanie przyjęty przez papieża na prywatnym spotkaniu; oraz że solidarnościowa emigracja wyraża negatywne oceny na temat wizyty papieża w Polsce. Maszynopis bez notatek odręcznych.