Menu

Teleks z dnia 26.04.1983 nt. sytuacji społeczno-politycznej w kraju nadany z komitetu wojewódzkiego w Lublinie do I sekretarza KC PZPR

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 35/1267/0/1273/k. 4
Title:
Teleks z dnia 26.04.1983 nt. sytuacji społeczno-politycznej w kraju nadany z komitetu wojewódzkiego w Lublinie do I sekretarza KC PZPR
Date:
1983-04-26
Size and medium:
1 karta; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleks na temat aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w kraju nadany z komitetu wojewódzkiego w Lublinie do I sekretarza KC PZPR, sporządzony w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Teleks dotyczy wydawnictwa "Samopomoc Chłopska". Maszynopis bez notatek odręcznych.
Geographical index:
Date:
Make comments