Menu

Teleks sekretarza KW PZPR w Białej Podlaskiej do Wydziału Organizacyjnego KC PZPR w sprawie przygotowań do I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, 9.06.1979

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 38/329/0/383/k. 96
Title:
Teleks sekretarza KW PZPR w Białej Podlaskiej do Wydziału Organizacyjnego KC PZPR w sprawie przygotowań do I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, 9.06.1979
Date:
1979-06-09
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleks sekretarza komitetu wojewódzkiego PZPR w Białej Podlaskiej Czesława Staszczaka do Wydziału Organizacyjnego Komitetu Centralnego PZPR, 9.06.1979 r. Sekretarz informuje o odbiorze uroczystości w Oświęcimiu podczas I wizyty papieża w Polsce. W społeczeństwie przesłanie papieża zostało odebrane jako poparcie polityki PRL. Poza tym informuje o spadku zainteresowania pielgrzymką wśród rolników. Maszynopis.