Menu

Teleks sekretarza KW PZPR w Białej Podlaskiej do Wydziału Organizacyjnego KC PZPR w sprawie przygotowań do I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, 8.06.1979

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 38/329/0/383/k. 95
Title:
Teleks sekretarza KW PZPR w Białej Podlaskiej do Wydziału Organizacyjnego KC PZPR w sprawie przygotowań do I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, 8.06.1979
Date:
1979-06-08
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleks sekretarza komitetu wojewódzkiego PZPR w Białej Podlaskiej Czesława Staszczaka do Wydziału Organizacyjnego Komitetu Centralnego PZPR, 8.06.1979 r. Sekretarz informuje o odbiorze uroczystości w Oświęcimiu i Częstochowie podczas I wizyty papieża w Polsce. W społeczeństwie przesłanie papieża w stosunku do zbrodni hitlerowskich, pracy i rodziny zostało odebrane jako zbieżne z polityką PRL. Maszynopis.