Menu

Teleks sekretarza KW PZPR w Białej Podlaskiej do Wydziału Organizacyjnego KC PZPR w sprawie przygotowań do I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, 30.05.1979

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 38/329/0/383/k. 80
Title:
Teleks sekretarza KW PZPR w Białej Podlaskiej do Wydziału Organizacyjnego KC PZPR w sprawie przygotowań do I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, 30.05.1979
Date:
1979-05-30
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleks sekretarza komitetu wojewódzkiego PZPR w Białej Podlaskiej Czesława Staszczaka do Wydziału Organizacyjnego Komitetu Centralnego PZPR, 30.05.1979 r. Sekretarz informuje o zamówieniach na autobusy do dowozu wiernych na uroczystości podczas I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz o duchownych namawiających wiernych do budowy krzyży i kaplic na swoich posesjach. Maszynopis.